Odredbe i Uslovi

Sadržaj

ODGOVORNOST

USLOVE KORIŠĆENJA

OSNOVE CIJENA

PRIHVATLJIVOST

UKLJUČENO U TROŠKOVE EKSPEDICIJE

NIJE UKLJUČENO U TROŠKOVE EKSPEDICIJE

POJEDINAČNI/DIJELJENI SMJEŠTAJ

PLAĆANJA, OTKAZI I POVRATI NOVCA

PROMJENE ITINERARY-JA

DOKUMENTACIJA

ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI

MEDICINSKA AUTORIZACIJA I POKRIVENOST

FOTOGRAFIJA

PREUZIMANJE RIZIKA

ARBITRAŽNI SPORAZUM

PRIVATNOST I POLITIKA

KONTAKTIRAJTE NAS

Odgovornost

BA Tours Ekspedicija-e (kako je definisano u ovom dokumentu) će obezbijediti obrazovno obogaćivanje putovanja kao što je navedeno u njegovom katalogu i na njegovoj web stranici i ima licencirane kvalifikovane profesionalne partnere za organizaciju i administriranje takvih ekspedicija. Određeni organizator putovanja, zauzvrat, djeluje samo kao agent za bilo kojeg prijevoznika, operatera hotela, zemlje ili drugih dobavljača usluga povezanih s određenim ekspedicijama (“drugi pružatelji”), a drugi pružatelji usluga su isključivo odgovorni i odgovorni za pružanje njihovih odgovarajućih usluga. Putničke karte koje koriste prevoznici će predstavljati jedini ugovor između prevoznika i putnika; prevoznici nisu odgovorni za bilo koji čin, propust ili događaj tokom vremena kada učesnici nisu na svojim prevoznim sredstvima.

BA Tours i i njihovi zaposlenici, podružnice, službenici, direktori, nasljednici, predstavnici, dodjeljuju (zajednički „BA Tours“) i turoperator neće biti odgovorni za (A) bilo kakvu štetu ili gubitak imovine, povreda ili smrti osoba koje su direktno ili indirektno prouzrokovane djelovanjem ili propustom drugog pružatelja, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koji nedostatak u bilo kojem zrakoplovu, plovnom objektu ili vozilu kojim upravlja ili obezbjeđuje takav drugi pružatelj; i (B) bilo kakav gubitak ili oštećenje usled zakašnjenja, otkazivanja ili prekida na bilo koji način prouzrokovanih zakonima, propisima, radnjama ili propustima u postupanju, zahtevima, nalozima ili interpozicijama bilo koje vlade ili bilo koje njene jedinice ili agenta, ili Božja djela, štrajkovi, vatra, poplava, rat, pobuna, terorizam, ustanak, bolest, karantin, epidemija, krađa ili bilo koji drugi uzrok (a) izvan njihove kontrole. Učesnik se odriče bilo kakvog zahtjeva protiv BA Tours i / ili turoperatora za bilo kakav gubitak, oštećenje, ozljedu ili smrt.

Registracijom za ekspediciju, učesnik potvrđuje da on / ona nema mentalno, fizičko ili drugo stanje ili invaliditet koji bi stvorio opasnost za sebe ili druge učesnike. BA Tours Ekspedicija-e i turoperator zadržavaju pravo da po vlastitom nahođenju prihvate, odbijaju da prihvate ili uklone bilo kojeg učesnika na ekspediciji. BA Tours Ekspedicija-e i turoperator zadržavaju pravo, bez kazne, da unose izmjene u objavljeni itinerar kad god, po njihovoj prosudbi, uvjeti jamče ili ako to smatraju potrebnim za udobnost, praktičnost ili sigurnost sudionika.

Ni BA Tours, ni turoperator neće biti odgovorni za bilo kakvu otkaznu kaznu zračnog prijevoznika koja je nastala kupnjom nepovratne karte za ili od polaznika Expedition. Prtljag i lični predmeti su u svakom trenutku isključiva odgovornost učesnika.

Odredbe i uslovi

MOLIMO ZAPAMTITE DA SE DIO "ARBITRAŽNI SPORAZUM" SADA ODGOVARAJU ODREDBAMA KOJE OBAVEZUJU (I) SA OGRANIČENIM IZUZETKOM, SVI SPOROVI IZMEĐU UČESNIČKOG I BA TOURS I / ILI OPERATORA OSOBE U OVOM SPORAZUMU KOJI ĆE SE ODRŽATI U OBAVEZNOJ ARBITRACIJI I (ii) UČESNIK I BA Tours I OPERATOR TURNEJE ODUSTAJU OD PRAVA NA DONOŠENJE ILI UČEŠĆE U KLASNOJ AKCIJI U POVEZANJU SA TAKVIM SPOROVIMA. MOLIMO VAS DA PROČITATE I PREGLEDAJTE VELIKU SEKCIJU OZNAČENO "ARBITRAŽNI SPORAZUM". PRIHVAĆAJUĆI OVAJ UGOVOR, SUDIONIK SE SLAŽE DA SE PREUZIMA ARBITRAŽNI SPORAZUM.

Osnovne cijene

Sve cijene su izražene po osobi na bazi dvije osobe koje dijele sobu ili kabinu. Sve cijene i cijene navedene su u KM. Cijene se temelje na tarifama, valutama, avionima i naknadama treće strane od datuma objavljivanja u katalogu i podložne su promjenama zbog nepredviđenih okolnosti. Iako će BA Tours učiniti sve što je moguće kako bi održala navedene cijene, ako je potrebno naplatiti dodatnu naknadu, BA Tours zadržava pravo da to učini, a obavijest će biti dostavljena u vrijeme konačnog fakturiranja.

Prihvatljivost

Svako mlađe od 18 godina mora biti u pratnji roditelja ili staratelja za cijelu ekspediciju. Neki itinereri imaju minimalnu starosnu dob - pozovite za više informacija.

Uključeno u trošak ekspedicije

Smeštaj i obroci navedeni u itineraru (B = doručak, L = ručak, D = večera); obrazovni materijali; informacije prije polaska; ulaznice, izleti i razgledanje znamenitosti uključeni u itinerar; sve napojnice osim onih za voz ili posadu broda, osim ako nije drugačije naznačeno na stranici putanje; kopneni transport tokom ekspedicije; transfere na i od grupnih letova gdje je to moguće; usluge stručnjaka BA Tours i / ili lokalnih vodiča, predavača, voditelja ekspedicije i bilo kojeg drugog osoblja; i takse, lučke takse, rukovanje prtljagom i troškovi usluga. Obratite pažnju: oznake "B, L, D" odnose se samo na period tokom ekspedicije i ne uključuju bilo kakve obroke za letove do / iz Ekspedicije. Unutrašnje avionske karte su uključene u neke međunarodne ekspedicije kao što je navedeno u itineraru.

Nije uključeno u trošak ekspedicije

Zračni prijevoz i pripadajuće naknade (osim kako je navedeno u itineraru); aktivnosti naznačene kao neobavezne u itineraru; nagrada za posadu vlaka ili broda, osim ako nije drugačije naznačeno na stranici puta; troškovi za pasoš, vizu i dozvolu; medicinski troškovi i imunizacije; osiguranje za prtljagu / nesreću / otkazivanje; lični troškovi, kao što su pranje veša, telefonski pozivi i alkoholna pića; i sve druge stavke koje nisu posebno navedene kao uključene.

Pojedinačni/Dijeljeni Smještaj

Ograničen broj jednokrevetnih soba / kabina je dostupan uz nadoplatu po principu prvi-došao, prvi-serviran. BA Tours Ekspedicija-e i / ili turoperator će pomoći osobama koje traže cimera. Učesnici će biti obaviješteni ako prikladni cimer nije dostupan, u kojem slučaju se naplaćuje jedinstvena stopa.

Plaćanja, otkazivanja i povrati novca

Da biste rezervisali prostor na ekspediciji, potrebno je uplatiti 500 KM po osobi za ekspedicije koje su devet dana ili manje; depozit od 750 KM po osobi je potreban za ekspedicije od deset do 15 dana; i depozit od 2.000 KM po osobi je potreban za ekspedicije koje su 16 dana ili više, osim ako je navedeno na stranici o itineraru. Konačna uplata se vrši najkasnije 90 dana prije polaska. Plaćanja moraju biti izvršena kreditnom karticom. Rezervacija učesnika može biti otkazana ako nije primljena potpuna isplata 90 dana prije polaska. Za rezervacije napravljene u roku od 90 dana od datuma odlaska, puna uplata je potrebna kada je rezervacija prihvaćena. Sva obaveštenja o otkazivanju moraju biti primljena u pisanoj formi i stupaju na snagu na datum poštanskog žiga. Ako učesnik otkaže 120 ili više dana prije polaska, izvršit će se povrat umanjen za administrativnu naknadu od 50% depozita. Naknade po osobi za otkazivanje koje se desi manje od 120 dana prije polaska (“Period otkazivanja kazne”) su kako slijedi: 91-119 dana prije polaska: 100% iznosa depozita; 45-90 dana prije polaska: 50% troška ekspedicije; 44 ili manje dana prije polaska: 100% troška ekspedicije. Ovo pravilo se odnosi i na proširenja prije i poslije ekspedicije. Svaka revizija napravljena unutar perioda otkazivanja kazne, kao što je promjena datuma odlaska ili izbora ekspedicije, podliježe ovoj politici otkazivanja. Sve izdate avionske karte podliježu pravilima o povratu prijevoznika. Dolazak kasno ili napuštanje Ekspedicije u toku, iz bilo kojeg razloga, neće rezultirati povratom, niti će biti vraćeni nikakvi neiskorišteni dijelovi ekspedicije. BA Tours Ekspedicija-e zadržava pravo da otkaže bilo koju ekspediciju zbog neadekvatnog upisa koji čini ekspediciju ekonomski nemogućom za rad ili zbog dobrih razloga za sigurnost, zdravlje ili dobrobit učesnika. Ako je ekspedicija otkazana prije polaska, organizator putovanja će obezbijediti učesnicima puni povrat novca koji je uplaćen organizatoru putovanja; osim u slučaju da je otkaz otkazan zbog značajnog događaja koji ga čini nemogućim za vođenje ekspedicije kako je planirano, u tom slučaju turoperator će pružiti učesnicima povrat i / ili kredit za buduću ekspediciju ekvivalentnu plaćenom iznosu. turoperateru. Ako BA Tours Ekspedicija-e otkaže Ekspediciju u toku, učesnici će dobiti procijenjeni povrat na osnovu broja dana koji nisu završeni u ekspediciji. Osim kao što je gore navedeno kada BA Tours Ekspedicija-e otkaže Ekspediciju, BA Tours i turoperator nemaju nikakvu odgovornost za bilo kakve troškove, uključujući bilo kakve nepovratne troškove, nastale od strane učesnika u pripremi za otkazanu ekspediciju ili za bilo kakve dodatne aranžmane u slučaju da učesnici ukrcati se prije zakazanog datuma polaska grupe.

Osiguranje od otkaza putovanja je dostupno uz nadoplatu i preporučuje se.

Promjene Itinerary-ja

Putopisi i osoblje predstavljeni u katalogu ili na web stranici podložni su promjenama i promjenama od strane BA Tours Ekspedicija-e ili turoperatora. Učinit će se svaki razumni napor da se ekspedicije upravljaju kako je planirano, ali se promjene mogu dogoditi i nakon slanja konačnih itinerera.

Dokumentacija

Učesnici su odgovorni za pribavljanje svih dokumenata potrebnih za njihovo učešće u ekspediciji, kao što su važeći pasoš, sve vize, potvrde o vakcinaciji i bilo koja druga dokumenta. Neuspeh u dobijanju dokumenata ne poništava uslove i uslove, a svi dodatni troškovi nastali zbog preusmeravanja zbog putovanja bez neophodnih dokumenata biće odgovornost učesnika.

Zdravstveni zahtjevi

Učesnici moraju biti u dobrom fizičkom i mentalnom zdravlju. Svako fizičko stanje, dijeta ili tretman koji zahtijevaju posebnu pažnju moraju se prijaviti u pisanom obliku kada se rezervacija napravi. BA Tours Ekspedicija-e ohrabruje učesnike da se konsultuju sa lekarom zbog specifičnih medicinskih saveta o bilo kojoj aktivnosti ili destinaciji. Određene ekspedicije mogu zahtijevati da sudionik dobije medicinsku suglasnost prije odlaska kao uvjet za sudjelovanje.

Medicinska autorizacija i pokrivenost

U slučaju da učesnik postane dovoljno onesposobljen da ne bude u stanju da vodi svoju vlastitu brigu, nema nikoga na ekspediciji koji može da vodi brigu o učesnicima, a BA Tours Ekspedicija-e ne može ili nema vremena da kontaktira kontakt osobe za hitne slučajeve, Učesnik, registracijom i uplatom depozita za Ekspediciju, odobrava svako medicinsko liječenje koje se smatra neophodnim u slučaju bilo kakve povrede ili bolesti prilikom učestvovanja u aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na, rendgen, pregled, anestetik, medicinski ili hirurški dijagnozu, ili liječenje i bolničko liječenje koje se smatra preporučljivim od strane liječnika u stranoj zemlji. Pored toga, učesnik potvrđuje da ima zdravstveno osiguranje koje će pokriti osobne nezgode, medicinske troškove, medicinsku evakuaciju, ambulantu, gubitak efekata, troškove repatrijacije i sve druge troškove koji mogu nastati kao rezultat gubitka, oštećenja, povrede, kašnjenja ili neugodnosti koje se dešavaju učesniku, ili da u odsustvu ovog zdravstvenog osiguranja, učesnik pristaje da plati sve troškove spašavanja i / ili medicinskih usluga koje mogu nastati u ime učesnika.

Fotografija

BA Tours Ekspedicija-e i turoperator i vođa Expedition zadržavaju pravo da fotografišu ili snimaju tokom rada bilo koje ekspedicije ili njenog dijela i da koriste fotografiju, video zapise ili snimke koji su rezultat toga za promotivnu ili komercijalnu upotrebu. Rezervacijom na Ekspediciji, učesnik se slaže da dozvoli da njegova / njena sličnost bude korištena od strane BA Tours, BA Tours-ovlaštenih trećih strana, i turoperatora bez naknade za učesnika. Ako učesnik preferira da se njegova / njena lični podatci ne koristi, on / ona mora pismeno obavijestiti BA Tours Ekspedicija-e i / ili organizatora putovanja prije odlaska ekspedicije.

Autorska prava na svim fotografijama, video zapisima i srodnim materijalima koje je stvorio učesnik (“Materijali ekspedicije”) pripadaju učesniku nakon stvaranja. Učesnik dodeljuje BA Tours-u neekskluzivnu, svjetsku, neopozivu licencu za korišćenje bilo kojeg ekspedicionog materijala koji je dostavljen BA Tours-u i / ili turoperateru u bilo kom mediju za sledeće ograničene svrhe: uređivačku upotrebu, promociju ovog uređivačkog korišćenja, promociju Programi putovanja BA Tours ili promocija misije BA Tours.

Pretpostavka rizika

Registracijom za ekspediciju, učesnik potvrđuje da je svjestan da putovanja kao što je ekspedicija koja on / ona poduzima uključuje potencijalno opasne aktivnosti, neke u udaljenim područjima svijeta, s rizikom od bolesti, ozljede ili smrti koje mogu prouzrokovane silama prirode, bolesti, ili namernim ili kriminalnim ponašanjem trećih lica ili terorizmom. Učesnik dalje potvrđuje da vremenski uslovi mogu biti teški, štetni i / ili neugodni i da medicinske usluge ili ustanove ne moraju biti dostupne ili dostupne ili u skladu sa domastandardima.

Arbitražni sporazum

BA Tours Ekspedicija-e i organizator putovanja (kolektivno „Provider“), a učesnik se slaže da bilo koji i svi sporovi i tvrdnje koje učesnik i Dobavljač ture mogu imati protiv drugih koji proizlaze ili se odnose ovog Ugovora i Ekspedicije, uključujući kršenje, prestanak, izvršenje, tumačenje ili valjanost ovog Ugovora, uključujući sporazum o arbitraži („Sporazum o arbitraži“) i opseg ili primjenjivost ovog Sporazuma o arbitraži (kolektivno, „Sporovi“) uključujući, ali ne ograničavajući se na arbitrabilnost bilo kojih i svih sporova, pa čak i ako su događaji koji su doveli do sporova nastali prije stupanja na snagu ovog Sporazuma o arbitraži, riješit će se u obvezujućem, povjerljivom, individualnom i pravičnom arbitražnom postupku, a ne u sudskom . Učesnik i pružalac usluga pristaju da se odreknu prava na tužbu pred sudom. Učesnik i Organizator putovanja se takođe slažu da odustanu od prava da se osporavaju sporovi od strane porote i sposobnosti da nastoje da zastupaju, u klasnom postupku ili na neki drugi način (vidi paragraf 9 ovog Ugovora o arbitraži). Jedini izuzetak od ovog Ugovora o arbitraži je da (i) učesnik i Ponuđač putovanja zadržavaju pravo da podnesu tužbu u sudu za male tužbe i (ii) da učesnik i Ponuđač putovanja mogu podneti tužbu sudu protiv druge da bi zabranili kršenje ili drugu zloupotrebu prava intelektualne svojine.

Politika privatnosti

Naša pravila o privatnosti mogu se naći na adresi ovdje

Kontaktirajte nas

Ako imate dodatnih pitanja u vezi s ovim "Uvjetima i odredbama", kontaktirajte nas na:

Email: info@batours.ba

Ili

Skenderija br. 50
71000 Sarajevo
BiH